el digital d'economia domèstica i consum a Catalunya

mai
25
dj
Dia de l'Àfrica

Últims articles Ferran Camas

Ferran Camas

Dimecres, 25.1.2012 13:32 h

La reforma laboral, a les portes.

En la recta final de l’aprovació de la reforma laboral per al Govern, que si hem de fer cas a determinats mitjans de comunicació podríem qualificar-la ja com a la “mare” de totes les modificacions de la normativa laboral a les que estem assistint dos anys ençà, m’arriscaré i comentaré quines són les principals claus que podrien caracteritzar-la.; assumeixo aquest risc des del moment en que el Govern és qui té la darrera paraula sobre l’abast dels canvis normatius que es produeixin, però també per la profusió de notícies i entrevistes que s’han derivat sense que des del nou Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social s’hagi redreçat el debat públic i social..
Ampliar

Lectures 2616 lectures   Comentaris Cap comentariFerran Camas

Dilluns, 9.1.2012 09:03 h

Normes d’interès laboral del període de Nadal 2011.

En espera de quin sigui l’abast de la nova reforma laboral amb el que naixerà l’any, prevista per aquest mes de gener, sense perjudici de que, en funció de com vagi l’acord dels agents socials que li doni vida, el Govern espanyol pugui obrir-la en els seus continguts en els propers mesos, aprofito l’inici del període lectiu per fer un petit repàs en forma esquemàtica per analitzar el més important regulat en aquest inici de l’any 2012 en matèria laboral. El Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, va aprovar les mesures següents en l’àmbit del treball i de la protecció social: Es prorroguen els ajuts econòmics (400 euros condicionats a seguiment de mesures actives d’ocupació) que deriven del programa PREPARA en vigor durant l’any passat, que beneficiaran als aturats que esgotin les prestacions de desocupació (contributives i assistencials) entre el 15 de febrer i el 15 d’agost de 2012..
Ampliar

Lectures 2832 lectures   Comentaris Cap comentariFerran Camas

Dimecres, 28.9.2011 12:18 h

La reforma dels processos judicials laborals.

Acabada la legislatura, s’ha posat fi a un període d’importants reformes laborals iniciades l’any 2010, tanmateix és molt probable que el nou govern, sigui quin sigui el seu color polític (més en tot cas si és d’un vessant ideològic contrari al que fins ara ha governat) continuarà en aquest camí de modificacions de la legislació laboral: en espera de la lectura dels programes electorals, ja s’avancen propostes per modificar altre cop el règim de contractes laborals en general, i en particular els previstos per a joves, l’aprofundiment del canvi de model de la negociació col·lectiva entre empresaris i representants de treballadors per ubicar-la de forma preeminent en l’empresa, la modificació del sistema d’atribució de funcions als treballadors i el control de l’absentisme laboral, o les polítiques de formació permanent..
Ampliar

Lectures 2349 lectures   Comentaris Cap comentaripublicitat

Ferran Camas

Dijous, 16.6.2011 09:46 h

Cursos d’interès; qualificacions de futur.

A aquestes alçades de l’any, les Universitats catalanes, ja tenen previstos els Màsters o Cursos de formació que oferiran per al curs 2011/2012. La necessitat cada cop més visible de formar-se al llarg de la vida fa que els Màsters oficials o els cursos universitaris d’especialització es constitueixin com una de les eines fonamentals per a tots aquells que volen aconseguir més garanties per mantenir-se en el mercat de treball, ja sigui per accedir a una ocupació, ja sigui per mantenir-la tot millorant les competències professionals..
Ampliar

Lectures 2705 lectures   Comentaris Cap comentariFerran Camas

Dilluns, 9.5.2011 12:26 h

Decret per fer aflorar el treball no declarat

El Govern espanyol ha decidit emprendre accions per reduir el que les estadístiques mostrarien com un nivell molt elevat d’economia submergida a Espanya mitjançant el Reial Decret-llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la regularització i control de l’ocupació submergida i el foment de la rehabilitació de vivendes, que ha estat publicat al Butlletí Oficial de l’Estat aquest proppassat divendres, 6 de maig. Segons  s’explica a l’exposició de motius d’aquesta norma, la finalitat de la mateixa seria evitar la competència deslleial entre les empreses, particularment d’aquelles que no tenen donats d’alta als seus treballadors a la Seguretat Social i per tant no cotitzen per ells, i en conseqüència, garantir també la protecció social dels treballadors afectats..
Ampliar

Lectures 3212 lectures   Comentaris Cap comentariFerran Camas

Dimarts, 26.4.2011 09:38 h

De què es queixen els estrangers?

S’ha fet públic l’Informe de la Defensora del Poble sobre les actuacions que ha realitzat durant l’any 2011 per mirar de solucionar els problemes que els ciutadans li han fer arribar per l’actuació de les Administracions públiques; un dels capítols de l’Informe té per objecte analitzar quin tipus de queixes li han fet arribar els estrangers derivades del tracte que han rebut, principalment de l’Administració central. En matèria d’immigració i estrangeria, la Defensora del Poble comença expressant una cosa molt important, que és que tot i la forta crisi econòmica la major part d’estrangers ha decidit seguir a Espanya; en aquest sentit, per aquella Institució, el principal repte de la societat espanyola és ara la seva integració..
Ampliar

Lectures 2646 lectures   Comentaris Cap comentariFerran Camas

Dijous, 10.3.2011 09:05 h

La imminent reforma de la negociació col•lectiva.

La propera reforma en matèria laboral que el Govern espanyol preveu portar a terme de forma imminent és la de la negociació col·lectiva (possiblement, el proper dia 19, tot esperant que els sindicats i la patronal arribin a un acord). S’ha de recordar que aquesta qüestió és transcendental en matèria de relacions laborals ja que els convenis col·lectius, ja siguin de sector productiu, ja siguin d’empresa, que són fruit de la negociació entre empresaris i sindicats, regulen les condicions de treball (sobre tot de salaris i jornada) d’uns 7..
Ampliar

Lectures 4337 lectures   Comentaris Cap comentaripublicitat

Ferran Camas

Dimecres, 16.2.2011 08:59 h

Nous incentius laborals i ajuts econòmics.

El dissabte 12 de febrer va sortir publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 1/2011 que es titula “de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas”. Com es veurà a continuació, tot i el títol que se li dona, el que en veritat busca la norma es afavorir la contractació de treballadors joves, i cobrir les situacions de necessitat econòmica en la que es poden trobar els desocupats que no disposin de rendes..
Ampliar

Lectures 3387 lectures   Comentaris Cap comentariFerran Camas

Dijous, 3.2.2011 09:17 h

Titulars de l’Acord Social.

En data de 2 de febrer, ha estat signat l’Acord Social i Econòmic entre els sindicats més representatius, la patronal i el Govern per a la reforma, entre d’altres matèries, del sistema de pensions, les polítiques actives d’ocupació i la negociació col•lectiva. Aquest Acord conté uns mínims que les lleis que l’adoptin hauran d’omplir; en tot cas, els principals titulars de l’Acord (junt amb alguns comentaris telegràfics que afegeixo a alguns d’ells)són els següents: 1. Es manté l’edat de jubilació ordinària als 65 anys sempre que el treballador acumuli una carrera laboral de 38 anys i sis mesos..
Ampliar

Lectures 3167 lectures   Comentaris Cap comentariFerran Camas

Dimarts, 25.1.2011 22:08 h

Els immigrants es volen quedar o marxar?

S’ha publicat les dades dels expedients tramitats durant l’any 2010 a les Oficines d’Estrangeria, de l’Administració General de l’Estat, les quals poden donar algunes idees d’interès sobre la voluntat dels immigrants de restar o no al nostre país. La primera dada a prendre en consideració és que a l’any 2010, el nombre total de resolucions que han dictat les Oficines d’Estrangers de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona davant diverses sol·licituds dels immigrants per obtenir documentació sobre la seva presència a Catalunya o validar la que ja tenen ha estat de 390..
Ampliar

Lectures 2750 lectures   Comentaris Cap comentari
Jornal.cat © 1999 - 2017

Edita
Xadica

Subscriu-te als titulars de Jornal.cat per RSS   Troba Jornal.cat al Facebook   Segueix Jornal.cat al Twitter