Entra, amb bon peu, a l'Entrevista Laboral!

Donada la situació de temporalitat dels treballs, la tasca de cercar i trobar treball hem d'abordar-la més vegades de les que voldríem.
Una bona preparació pot fer que les probabilitats de que ens contractin s'incrementin.

En el moment de l'entrevista conflueixen dos interessos:
- El nostre objectiu, aconseguir que ens contractin,
- L'objectiu de l'empresa, trobar la persona que millor satisfagui el seus requeriments.
Comunicar el millor possible les nostres habilitats, aptituds, expertesa i formació farà possible que l'empresa pugui valorar-los, això ens situarà en un lloc preferent respecte dels altres candidats.

He preparat un conjunt de recomanacions per a ajudar-nos a abordar la tasca de cercar i trobar treball, particularment l'entrevista laboral, i de minimitzar-ne l'impacte emocional, espero que siguin d'utilitat.

Hi ha un conjunt de previs a l'entrevista laboral que convé preparar per estalviar temps, recursos i incrementar les possibilitats de que ens contractin:
1.- Quines són les nostres aptituds, habilitats, experteses?
2.- En quin sector i en quin lloc de treball tenim més possibilitats de trionfar?
3.- Triar, del conjunt d'ofertes, les que més s'adiuen al nostre perfil..
4.- El currículum vitae, ajustat a mostrar les nostres habilitats, aptituds, formació i experteses.
5.- La carta de presentació, la nostra primera imatge.

La preparació de l'entrevista laboral:
1.- Feta la tria d'ofertes de treball, esbrina quines són les necessitats de cada empresa que t'hagin interessat i aparellar-les amb les teves fortaleses / experteses; això et permetrà abordar l'entrevista sabent que satisfàs els seus requeriments i et proporcionarà confiança.
2- Testejar, en el mercat de treball, com es paguen llocs de treballs similars, per negociar el salari i les funcions amb coneixement.
3.- Que milloraries de la teva actuació en anteriors entrevistes?
4.- Aborda l'entrevista de treball com un procés d'avaluació mutu, ells valoren si tu els interesses i tu valores si l'empresa i el tracte et convenen.
5.- Prepara un currículum adaptat als requeriments del lloc de treball.
6.- Porta amb tu el dossier amb fotocòpies dels documents que acreditin tot el que detallis al currículum, per si t'ho demanen: títols, contractes, etc.

El moment de l'entrevista:
1.- Arribar 5 minuts abans és suficient, arribar 1/2 hora abans pot incrementar-te el nervisosisme.
2.- La imatge (indumentària, pentinat, maquillatge, etc.), es convenient que sigui la més natural possible, que et sentis còmod@; el que no t'és propi t'incomoda i és percebut com artificiós i fals.
3.- El tracte convé que sigui educat, defugint les actituds servils que ens devaluen.
4.- Les postures o gestos forçats proporcionen una imatge falsa i artificiosa, actua amb naturalitat.
5.- Escoltar és la clau per atendre, el millor possible, els requeriments i demandes de l'entrevistador, o entrevistadora.
6.- Guiar-te pel sentit comú et permetrà comportar-te amb naturalitat i fer que les teves qualitats llueixin.
7.- Aquestes són algunes de les preguntes freqüents en les entrevistes, conèixer-les d'antuvi et permetrà governar millor la situació:
- Per què t'has presentat a aquesta oferta?
- Per què vols treballar en aquesta empresa?
- Quin és el teu punt més fort?
- Quina a és la teva feblesa?
- Per què vas deixar l'anterior treball?
- Quin sou t'agradaria cobrar?
- Saps fer front a situacions d'urgència?
- Per què t'hem de contractar?
- Quins són els teus reptes per al futur?
- Què t'agrada fer en el teu temps d'oci?

La Fundació DUOC (Departamento Universitario Obrero y Campesino) http://www.duoc.cl facilita un conjunt de recursos valuosos, des del meu punt de vista un veritable tutorial, per preparar tot el procés, inclosa l'entrevista de treball, pas a pas, el text està escrit en castellà:
- L'autoavaluació http://etica.duoc.cl/paso1.php
- La cerca de treball http://etica.duoc.cl/paso2.php
- La carta de presentació http://etica.duoc.cl/paso3.php
- El currículum vitae http://etica.duoc.cl/paso4.php
- L'entrevista laboral http://etica.duoc.cl/paso5.php
- Els test de selecció http://etica.duoc.cl/paso6.php
- Últimes dades d'interès http://etica.duoc.cl/paso7.php

I recorda que si no fossis escollit/escollida per al lloc de treball en qüestió, significaria que l'entrevistador ha considerat que les teves aptituds, habilitats, coneixements i experteses no satisfan els requeriments específics del lloc de treball.
De vegades, no ser escollits, és interpretat com un "no donar la talla" i, en una entrevista de treball no se'ns qualifica com aptes o no aptes per a la vida, tan sols se valoren les nostres qualitats en relació al lloc de treball a cobrir i, a més a més, des del punt de vista subjectiu de qui entrevista. Entendre-ho així ens permetrà reduir l'impacte emocional de l'eventualitat de no ser triats.

Fes-ho córrer! Ens interessa preparar-nos bé les Entrevistes Laborals!

Sophia Blasco Castell, assessora i coach personal
[email protected]
657 825 188
Al Twitter  Al Google +  A LinkedIn
Receptes per Viure Bé!

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article