Projecte de Llei de mútues, un greu atac als drets i a la salut de les persones treballadores

Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) volem expressar el nostre rebuig frontal a l’augment de capacitat d’ingerència de les mútues que està duent a terme el govern espanyol del PP.

Amb l’excusa de “reduir l’absentisme laboral” es pretén implementar una bateria de mesures que atempten contra els drets i la salut de les persones treballadores. Les grans beneficiàries seran les mútues –entitats privades, nominalment sense afany de lucre- que ara passaran a anomenar-se “mútues de la Seguretat Social”, un altre clar exemple de drenatge del públic cap al privat.

L’aplicació d’aquesta reforma tindrà dues conseqüències especialment greus per al conjunt dels i les treballadores d’aquest país:

1.- compromet els drets dels i les treballadores a la salut pròpia en deixar en mans d’entitats de caràcter privat la recuperació de la persona malalta sota criteris arbitraris i, al mateix temps, ataca la línia de flotació del dret a la protecció social.

2.- buida més competències de l’àmbit públic per a transvasar-les a entitats que es mouen estrictament per interessos econòmics, primant els beneficis davant la salut de les persones. Un altre clar exemple del desmantellament de l’àmbit públic que estan duent a terme les polítiques neoliberals.

Davant aquesta nova agressió als drets col·lectius, des de la Confederació Sindical catalana (CSC) fem una crida als agents i moviments socials a mobilitzar-se, dins d’un marc d’unitat d’acció, a favor de l’àmbit públic i en contra d’aquesta privatització de la gestió de la salut dels i les treballadores d’aquest país.

El futur del nou estat que estem creant passa, indefugiblement, per la recuperació de l’àmbit públic de tot allò que ha estat privatitzat i usurpat a les classes populars. Només així podrem garantir un futur de protecció i garanties socials per al conjunt de la població.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article