Els transgènics no són més productius

Les dades obtingudes als assaigs de la campanya 2009 pel “Gobierno de Aragón” a la zona de Sariñena, una de les mes afectades per la plaga del
barrinador, mostren que les varietats transgèniques no donen mes producció que les convencionals, essent la varietat convencional DK6666 de Monsanto la
mes productiva entre totes les utilitzades als assaigs. Resultats semblants han estat obtinguts per la “Diputación de Albacete”.

Tots ells, junt amb els publicats per la Generalitat a l’any 2008 amb tres anys d’experimentació a Girona i Lleida, confirmen que les varietats de panís Bt no donen una mes gran producció i desmunten un dels mites fabricats pel lobby biotecnològic.


Enllaç al butlletí d’assajos del 2009 del Instituto Técnico Agronómico Provincial de la Diputación
de Albacete
http://www.itap.es/ITAP-Publicaciones/4Publicaciones/Documentos/Periodicas/BOLETIN%2081.pdf

Enllaç a la publicació tècnica nº 214 del Centro de Transferencia Agroalimentaria de la
Dirección General de Desarrollo Rural de Aragón sobre els resultats de assajos de les varietats
de panís a l’Aragó de la Campanya 2009
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/PUBLICACIONES/INFOTEC/214-10.pdf

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article