Iberdrola

Des del passat mes d'abril, ara fa sis mesos, el valor en borsa de l'elèctrica Iberdrola s'ha reduït un 50%. El mateix es pot dir d'Endesa, l'elèctrica més gran, o de Gas Natural i de Repsol. La particularitat és que no són companyies del sector de la totxana, ni del sector financer, sinó que són elèctriques i energètiques i depenen en bona part d'un mercat regulat. Són companyies que tenen una competència molt limitada i, per tant, no haurien de notar la crisi amb tanta brutalitat.

Però com és conegut els valors en borsa anticipen els escenaris futurs i aquests no són bons ni per a les companyies regulades. La caiguda de la venda d'habitatges, pronostica una reducció de l'activitat econòmica en majúscules, la retallada del crèdit que haurien d'oferir les entitats financeres també anuncia temps difícils pel consum. Un indicador prou contundent és la caiguda de les vendes d'automòbils, proper al 40%. Però, com es tradueix això en la forta davallada d'elèctriques i energètiques? Doncs tot fa pensar que els comptes d'aquestes companyies que quan ens llevem ja tenen la bandera baixada, també es reduiran sensiblement, si més no això pensen els qui mouen grans quantitats de diners a borsa.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article