La toxina BT apareix a la sang de mares i fetus

Un estudi publicat al març[1] mostra la presència a la sang de dones, dones embarassades, i fetus, de diferents toxines derivades dels cultius transgènics. El estudi desenvolupat al Quebec (Canadà) mostra que la toxina Bt (produïda per panís i soja transgènics) apareix amb una molt alta freqüència, ja que es va trobar en un 93% de les mostres de sang de dones embarassades, en un 80% de les de fetus, i en un 69% de les de dones no embarassades. Donat que cap de les dones ni dels seus companys havien treballat amb insecticides, aquesta toxina apareix com a resultat del consum d’aliments que la contenen al haver estat processats a partir panís i soja transgènics.

L’estudi també mostra la presència del herbicida glifosat (que estudis científics han trobat ser tòxic per les cèl·lules humanes) en un 5% de les dones embarassades, de l’herbicida glifosinat (la exposició al qual augmenta el risc de malformacions congènites) en un 18% de les mostres de dones no embarassades, i de 3-MPPA (producte metabòlic del glifosinat) en un 100% de les dones embarassades i fetus, i en un 67% de les dones no embarassades.

Per la vergonya de les institucions responsables, aquest és el primer estudi epidemiològic que analitza la sang de persones exposades al consum d’aliments transgènics 15 anys desprès d’haver aprovat la producció comercial de les primeres varietats transgèniques. Els resultats obtinguts mostren la necessitat d’aturar la producció comercial de transgènics perquè els possibles efectes d’aquesta via d’exposició dels fetus a la toxina Bt no han estat estudiats.


[1] Aris, A., S. Leblanc. Maternal and fetal exposure to pesticidas associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada. Reproductive Toxicology (2011)

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article