Perfil de

Expert en Responsabilitat Social de les Empreses i Organitzacions
Promotor del think tank Responsabilitat Global
Soci-consultor de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat
Coordinador de Respon.cat
Promotor de collaboratio, iniciativa per als Territoris Socialment Responsables
Coordinador de la Comissió d’RSE de l’Ass.Cat.de Comptabilitat i Direcció
Assessor tècnic de la Cambra de Comerç de Barcelona i Consell de Cambres de Comerç en RSE
Col·laborador docent de diferents universitats i programes formatius d’alta direcció
[presentació més extensa]