Competir en el mercat amb campanyes de màrqueting?

Llegim la notícia que proporciona una xarxa de farmàcies que vol recuperar quota de mercat a partir de campanyes publicitàries, ja que algunes grans superfícies els estan capturant el mercat pel fet d'oferir uns preus rellevantment més baixos. Vegeu la notícia:

Farmàcies volen fidelitzar els seus clients davant la competència de les grans superfícies

En els últims tres mesos el consum en medicaments per als que no cal recepta i en productes de parafarmàcia ha baixat un 15%, [...] Així, aquesta xarxa farmacèutica que aplega més de 130 establiments, es proposa fer campanyes publicitàries que impactin en el consumidor en la promoció dels seus productes. Vegeu notícia sencera

Doncs bé, jo ja ho tinc clar. Si estem davant dels mateixos productes i la gran superfície me'ls ofereixen molt millor de preu, no hi ha discussió possible. Si al damunt, l'estratègia per captar clientela per part de les farmàcies es basa en campanyes, és a dir màrqueting, motiu de més -al damunt ideològic- per a no comprar-ne a les farmàcies. No solament m'ho fan pagar més car sinó que al damunt encara em volen convèncer que pagui més. Apa siau!

Ara bé, hi ha clientela que cada vegada pot ser més sensible a d'altres informacions (no màrqueting ni campanyes publicitàries). Plantejo unes hipòtesis:

- Si sabem que la gran superfície pot oferir aquell preu perquè contracta el seu personal amb males condicions...
- Si sabem que el baix preu pot estar fins i tot per sota de costos i que és solament una estratègia per a fer-se seu el mercat fins haver-hi les condicions en què puguin remuntar-lo sense competència...
- Si sabem que el petit establiment té un sobrecost per la seva dimensió reduïda però que pot aportar altres valors en tant que "empresa ciutadana"...

Si aquestes informacions i d'altres tinguessin un suport documental adequat, pensem que hi ha persones compromeses i amb capacitat de desenvolupar una intel·ligència de mercat que estarien disposades a assumir un major cost en la compra, sabent bé què és el que estem pagant i quines conseqüències té.

El repte pendent de la Responsabilitat Social és desenvolupar mercats intel·ligents, que afavoreixin una major eficiència econòmica, social i ambiental de la producció de béns i serveis. Que facilitin que la ciutadania pugui comprendre i actuar en conseqüència. I el sector de la distribució ha de deixar de ser la baula perduda en aquest repte. La distribució ha d'assumir el paper absolutament central que pot tenir a l'hora de fer circular la informació i els compromisos cadena amunt i cadena avall. També el sector del retail. Fins i tot per a les botigues, de modestos botiguers i botigueres, aquesta és una oportunitat per a guanyar una dimensió estratègica, de diferència en el mercat.

Alguns hi apostaríem. Però aleshores cal ser conseqüents: informacions contrastades, compromisos indelebles, i menys campanyes de màrqueting.

Les estratègies comunicatives concebudes per a què hi guanyi l'empresa i el comunicador han de deixar pas a noves estratègies de comunicació de models empresarials on hi guanyin totes les parts: l'empresa, la clientela, els seus partprenents, i la societat.

Josep Maria Canyelles
Promotor de Responsabilitat Global

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article