Les principals propostes electorals sobre l'RSE

Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins els programes electorals


L'Estatut de Catalunya, en el seu article 45.5, on es refereix al Desenvolupament econòmic, estableix que “La Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l'empresa...”.

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc aquest diumenge 28 de novembre de 2010, hem volgut recollit les aportacions en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses que fan els programes electorals. Vegeu tot seguit aquest reportatge de síntesi de les principals propostes:

Eleccions al Parlament de Catalunya 2010: l’RSE als programes electorals

Fa quatre anys vam elaborar un reportatge sobre l’RSE dins els programes electorals. Enguany tornem a mostrar quines són les propostes que fan els partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Les propostes d’RSE prenen un caire més aplicat a les polítiques sectorials. Algunes línies de desenvolupament que hem portat a terme des de Responsabilitat Global ja es mostren consolidades: RSE en el comerç, respecte la llengua o vinculada als territoris. [...]

En aquestes eleccions apareix per primer cop el concepte de Territori Socialment Responsable. I sobretot es van concretant les propostes de l’RSE de manera més interrelacionada amb cada política sectorial. Així, l’RSE ja no apareix únicament quan es parla de model d’empresa o de sostenibilitat o de pràctiques més conegudes com la conciliació de la vida familiar i laboral sinó que també apareix l’RSE en referència al comerç, a la internacionalització, als aspectes de llengua, al bon govern, al turisme, a la banca ètica, etc, i s’arriben a concretar mesures com propostes de codis ètics, de transparència, d’elaboració o exigència d’informes de sostenibilitat. [llegir l'article sencer en PDF]

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article