Els accessos tercermundistes a l'estació de Portbou

A Portbou tenim plantejat un greu problema : la  qüestió dels accessos, tercermundistes  a l'estació internacional, amb una escala  molt complicada i  les dificultats per  pujar  al tren, a causa de tenir  unes andanes  massa baixes, no  adaptades a  persones  grans i  amb problemes de  mobilitat. Això és un problema  estructural, molt seriós,  per a Portbou, ja que  al  municipi existeix una població molt envellida i, en conseqüència, gran part de portbouencs  no poden accedir, amb normalitat, al tren. A més, aquest fet representa un greuge comparatiu de  cara  a millorar l'oferta  turística de la  població El més contradictori del cas és que un tant per cent força elevat de ciutadans de Portbou  no pot  utilitzar, l'indispensable i necessari,  servei de transport públic ferroviari; però desprès se'ns diu, des de les diverses administracions responsables, que no es  fa servir  prou el tren.  Siguem una mica més seriosos tots plegats. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article