Oposició al "Barça Parc" al costat de les Reserves naturals del Delta del Llobregat

L’Ajuntament de Viladecans i el FC Barcelona varen presentar recentment un projecte urbanístic al Delta del Llobregat, amb la intenció, segons els promotors, de desenvolupar un gran complex ludicoesportiu i comercial al costat de la carretera C-31, al terme de Viladecans. A mes, els promotors varen vendre el projecte com una actuació que permetrà millorar la conservació de les zones naturals del Delta.


Ben al contrari d’això, el Grup Ecolgiste Les Agulles-Ecologistes en Acció del Baix Llobregat/Garraf considera que, en cas de construir-se el complex, la viabilitat futura dels espais protegits quedaria seriosament amenaçada. Cal recordar que aquest sector es troba rodejat de diversos espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 de la Unio Europea i que la seva construcció significaria fragmentar encara mes un territori ja degradat per les infraestructures i la pressió urbanística. El projecte del FC Barcelona vol construir uns 75.000 m2 de sostre en aquesta zona.

Per aquest motiu s’ha presentat un plec d’al·legacions a l’avanç de la modificacio del Pla urbanistic que permetria tirar endavant el projecte.

Els 7 blocs de les al·legacions argumenten des d’un punt de vista social i també científic i tècnic el rebuig al projecte, per les següents raons: En primer lloc, aquest projecte representa una aposta equivocada per un model de creixement econòmic que ha fracassat (el basat en l’especulació amb el terreny, en el ciment i l’asfalt) i que representa sacrificar un dels darrers espais lliures que queden al front litoral del Baix Llobregat, perdent un recurs no renovable com es el sòl.

Al primer bloc, es proposa que s’aprofitin els espais naturals de valor excepcional al costat de la gran ciutat per a desenvolupar un sector de turisme de natura de qualitat que permeti conservar l’entorn i alhora generar ocupació i benestar.
El segon bloc alerta dels dèficits legals del projecte, que ignora fins a 6 lleis i decrets d’aplicació en aquest cas.
El tercer bloc discuteix que sigui legal comptabilitzar un sector de sol inclòs en un espai protegit per a extreure’n l’edificabilitat teòrica que va establir un Pla General predemocràtic de l’any 1976 que no tenia en compte la conservació de la natura.
El quart bloc alerta de les omissions i incorreccions del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental i reclama la seva reformulació total, incloent l’opció de no construir gens.
El cinquè bloc analitza aspectes ambientals que el projecte omet o be que valora incorrectament, en relació amb la geologia, les aigües o la biodiversitat i els espais naturals.
El sisè bloc fa patents les conseqüències negatives per a la salut humana que tindria aquest projecte, tant per l’increment de contaminació atmosfèrica que provocaria com pels sorolls generats per les infraestructures al voltant d’aquesta zona esportiva i comercial, que farien la zona inhabitable.
El setè i darrer bloc alerta de les repercussions que tindria el "Barça Parc" en l’agreujament de la contribució negativa de Catalunya al Canvi Climàtic, per múltiples causes directes i indirectes, com ara el consum de recursos (ciment, energia, aigua), per la pèrdua d’habitats o per l’increment exagerat de la mobilitat en vehicle privat.

En definitiva, les al·legacions dels ecologistes van en la línia de retirar el projecte d’entrada per les seves greus conseqüències al medi ambient i, si malgrat tot es tira endavant, que es respecti el procediment establert i s’esmenin les múltiples incongruències i incorreccions en que cau el document, qualificat de "poc professional".

Les Agulles-Ecologistes en Acció pressionara a l’Ajuntament de Viladecans, al FC Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, juntament amb la resta d’organitzacions contraries al projecte, per aconseguir-ne la retirada i la protecció d’aquest entorn singular i de gran valor natural.

Ecologistes en Acció

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article