Els 10 punts fonamentals per millorar el tren de l'Empordà de la R11 i la RG1

És  ben conegut  per l'opinió pública  i  els  diferents  usuaris  que el tren convencional,   el  tren de  l'Empordà  i, en general  el  tram  gironí  de la R11  i  RG1  entre Massanet  de  la Selva  i  Cervera  de la  Marenda  -molt  especialment  el sector  entre  Figueres  i  Cervera de la  Marenda- necessita   una  millora, una modernització  i  una posada a punt, per  tal  de  treure'n  més rendiment  i  donar  un servei  més digne per  a tot  el conjunt del  territori. També  cal  una millora  de  les  estacions, especialment,  a Portbou, i, molt  important, poder  garantir definitivament   el  soterrament  de l'estació  del centre de  Figueres Tot això  passaria  per  aquests  següents 10  punts fonamentals .


1/. Manteniment de la  via i reforç de la infraestructura en general: revisar  i arranjar  els punts  negres de la xarxa  de la  línia  R11,  sobretot  entre Portbou i  Maçanet  Maçanes, ( amb  especial  incidència  en  el punt  negre del pont de  Colera).

2/.Calen millores  urgents a  l'estació  de  Portbou. Elevació  de  les  andanes i millorar els accessos. Per  altra  banda, cal prendre's  seriosament la qüestió del soterrament de l'estació de  Figueres. És  necessari  assegurar un soterrament  com cal, per  tal  de "blindar" la peça  fonamental   de la línies R11  i RG1   a l'Alt Empordà.

3/. Interconnexions ferroviàries  entre  Portbou  i Cervera  de la  Marenda. Més trens de la  SNCF han/haurien  d'arribar a  Portbou i  més  trens  de la RENFE han/haurien  d'arribar a Cervera de la Marenda. Que es permeti els retorns  dels trens  amb viatgers. Cal abolir  la  normativa "demodé"  de  1864 (del segle XIX)  que  impedeix  que els retorns  dels  trens  puguin aceptar  viatgers. Cal  superar  definitivament, amb molta  voluntat política,  l'actual  "indignitat"  de les interconnexions  entre   Portbou  i  Cervera, per tal d'articular un tren lleuger, de proximitat, entre Narbona-Perpinyà-Cervera-Portbou-Figueres-Girona-Barcelona, que  aportés  un servei   de qualitat, d'inclusió  social  i d'equilibri territorial.

4/.Més intermodalitat  i coordinació entre  el  tren convencional  i el bus. Entre Llançà  i el Port de la Selva;  entre Vilajuïga amb la  badia  de  Roses; i a Figueres amb Roses  i Olot.

5/. Què en el trens entre Figueres i Cervera de la Marenda, el trens  M.D. (mitja  distància) també  s'aturin  a  les  estacions  de Vilajuïga  i Colera.

6/.Cal activar un bus alternatiu entre Portbou  i  Cervera  i viceversa  en  cas de  conflictes  socials  i/o problemes  tècnics .Què  mai es trenqui  la  interconnexió  entre  Portbou  i Cervera  de la Marenda.

7/. Coordinació  amb els  horaris entre RENFE  i la SNCF   i  la conselleria de Territori  i Sostenibilitat  del govern català  i  la Regió  d'Occitània.

8/. Més freqüència  de trens.Sobretot, fer possible  que més trens  de la línai RG1 arribin fins  a  Portbou/Cervera de la Marenda.

9/. Actualment el bitllet del tren convencinal  és  massa  car. .Cal  incentivar, més  i millor, els diferents  abonaments (Bono 10, mensual  i trimestral) i que els bitllets  d'ananda  i tornada  tornia a gaudir  d'una reducció  entre el 10%  i el 25%). Començar a estudir  -a mig  termini-  el  sistema  del "tren  a 1 euro" per  internet, tal com existeix  a la Catalunya Nord  i , en general, a la  regió d'Occitània.

10/. Cal molta  més  voluntat  política  favor  del tren  convencional, i d'unes línies, la R11 i el tram gironí de la RG1, molt  estratègiques  i transfrontereres, ja que  en   l'actualitat  es troben  força desaprofitades i  abandonades. És guanyar  viatgers cap a la mobilitat  sostenible del tren convencional  i incentivar, més  i millor, el turisme de la zona  amb el tren convencional.

En síntesi, aquests  serien  els  10 punts  mínims, ja que  se'n podrien  afegir   alguns més i ampliar-ne  d'altres. Així, per  exemple, el punt  4  es podria  ampliar  en el sentit  que  hauria de  ser  possible  -amb una relativa  poca  inversió-   que l'estació  de  Vilajuïga  esdevingués  un "hub de la mobilitat  sostenible" dels  municipis de la Badia de  Roses, és a  dir,  de Garriguella, Perelada, Vilajüiga , Pau, Palau Saverdera , Pedret  i Marçà, Roses i Castelló  d'Empúries. De la mateixa  manera,  sobre  el punt 10, els  trens de la línia RG1 que arriben fins a Portbou, també  haurien d'arribar  fins  a Cervera  de la Marenda.  Lògicament,  tot  això passa -necessàriament- per més  voluntat  política envers  el  ferrocarril  convencional de  proximitat i  -molt important- acceptar i entendre  clarament  que  la línia  R11 i  el  tram gironí  de la línia RG1 són  dues  infraestructures extremadament  importants i  estratègiques  per  a la mobilitat  sostenible, el turisme  i l'economia  -en general- de  les  comarques  gironines i, per extensió,  de  tot Catalunya  en el seu conjunt.

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article